IMAG0654استفاده از سطل های زباله در مبلمان شهری  و روستایی علاوه بر رعایت بهداشت و جلوگیری از ریختن زباله در سطح شهر، کمک شایانی می کند تا زباله ها در یک محل جمع آوری و حمل شود. در هر نقطه از شهرها و روستاها برای سطل های زباله جایگاه خاصی تعریف شده که ساکنان آن زباله های جمع آوری شده روزانه خود را داخل سطل برای حمل به وسیله خودروهای حمل زباله می ریزند. اما بعد از یک دوره زمانی مسئولین نیز نیم نگاهی به روستای نوجه ده انداخته و ساکنین این روستا را نیز خرسند نمودن و سلطل های زباله را در روستای نوجه ده مستقر نمودن تا این روستا گام های اولیه برای رعایت بهداشت روستایی را سپری کند  اما  بایستی توجه داشت انباشته شدن بیش از حد زباله در سطل های زباله موجب سرریز شدن زباله ها به بیرون از آن و زشت شدن چهره روستا می شود. اغلب سطل های زباله در شهرها کثیف و به وسیله شیرابه زباله نقاشی شده است که این امر علاوه بر آلوده کردن محیط، زیبایی شهر یا روستا را تحت تاثیر قرار می دهد. گاهی سطل ها آنقدر کثیف است که شهروندان حتی رغبتی برای ریختن زباله در آن را هم ندارند و از فاصله دور زباله را به داخل سطل پرتاب می کنند. ضمن اینکه سطل های زباله هم باید مثل خیابان ها و جدول های شهر هرچند وقت به وسیله ماشین های مخصوص شسته شود. بوی منتشر شده از سطل ها حکایت از میزان کثیف بودن آنها دارد که مسئولان مربوطه باید برای آن چاره اندیشی کنند. استفاده بهینه از سطل های زباله می تواند در نگهداری و استفاده درست از آن موثر باشد و نقش بسزایی در نظافت آنها ایفا کند و در برخی مواقع این سطل ها به جای محل زباله به زیستگاه جانوران موذی تبدیل می شود.
لذا از مسئولین محترم تقاضا مندیم که دیدگاه ویژه ای به این روستای فرهنگی و تاریخی داشته و ما را نیز در آبادانی این روستا یاری کرده و به نوعی برنامه ریزی نمایند که سطلهای زباله مستقر در شهر فقط  موجب ایجاد  بهداشت در شهر شود و در آینده نزدیک موجب آزردگی و ایجاد آلودگی بصری در روستای نوجه ده نگردد .

شایان ذکر است که خودروی مکانیزه جمع آوری زباله ٬ دو بار در هفته نسبت به جمع آوری زباله های ساکنین روستای نوجه ده اقدام می نماید.

منابع // روزنامه ایران

نویسنده: ابوذر یوسفی نوجه ده

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

معرفی مهندس مهرداد واهبی نوجه ده

عضو کمیته فنی متناظر ماشین‌ابزار ایران (ISO/ISIRI TC 39)  ...

طرح تولید پوشاک در ناحیه صنعتی نوجه ده اردبیل اجرا می شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار اردبیل گفت: ...

"علی قلی زاده نوجه ده" به شارلوا بلژیک پیوست

علی قلی زاده نوجه ده مهاجم جوان تیم ملی ، با ...

توييتر ما

No public Twitter messages.

حاميان ما